Pages

Tuesday, March 6, 2012

Bawal Plain & Bawal 2Tones


BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.
RM 15 / PCS
*market price RM 18 - RM 20

BAWAL PLAIN
Bawal biasa. Bidang 45'.
RM 12 / PCS
*market price RM 15 


BAWAL 2TONES (Hot Pink)
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-1
SOLD OUT

RM 15

BAWAL 2TONES (Light Pink)
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-2
AVAILABLE

RM 15

BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-3
3 AVAILABLE 

RM 15 / PCS

BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-4
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-5
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-6
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-7
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-8
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL 2TONES (Green)
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-9
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL 2TONES (Light Green)
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-10
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-11
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL 2TONES 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BT-12
AVAILABLE 

RM 15

BAWAL PLAIN 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BP-1
SOLD TO NURUL 

RM 12

BAWAL PLAIN 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BP-2
AVAILABLE 

RM 12

BAWAL PLAIN 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BP-3
SOLD TO MASZITA

RM 12

BAWAL PLAIN 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BP-4
SOLD OUT

RM 12

BAWAL PLAIN 
Bawal biasa. Bidang 45'.

CODE : BP-5
SOLD OUT 

RM 12

No comments: